Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Hartelijk welkom op de website van CBS Boterdorp, sinds dit schooljaar IPC-school.

Het team van CBS Boterdorp heeft als motto gekozen:
"Omdat je de basis maar eenmaal kunt leggen..."

Uw kind is ons veel waard. Kinderen worden op onze school uitgedaagd tot denken, durven en doen! Talenten moet je ontwikkelen. En dat kan in een veilige omgeving waarin een ieder mag zijn wie hij is en waar iedereen gezien wordt. Samen met ouders werken wij aan een stevig fundament, hierbij rekening houdend met de onderwijsbehoeften van het kind.

Wij richten ons op de toekomst en daarmee op toekomstgericht onderwijs. Wij maken hiervoor gebruik van de '21st Century Skills', zoals onder andere het samenwerkend leren, kritisch denken en probleemoplossend leren, onderzoekend leren.

Onze school is een open christelijke school waarin in een veilige omgeving kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Wij helpen kinderen om het beste uit zichzelf te halen.

Het fundament van onze visie en missie ligt in vijf belangrijke kernwaarden:
SAMENWERKEN
RESPECT
BOUWEN AAN RELATIE
KANSEN BIEDEN
EIGENAARSCHAP

Bij ons op school gaat het niet om 'hoe goed ben jij', maar 'hoe ben jij goed'.
Wij geloven dat wij kinderen vanuit deze kernwaarden kunnen begeleiden naar waardige wereldburgers. Met IPC kunnen wij daar veel in kwijt, maar wij zijn meer dan een IPC-school alleen.

Onze speerpunten zijn:
(als u op bovenstaande speerpunten klikt kunt u hier meer over lezen)

Voor meer informatie bent u van harte welkom voor een rondleiding, een gesprek en een kop koffie.
Neemt u gerust contact op met:
Marian Siepel - directeur
010 - 5214555
(en een informatiepakket kunt u opvragen via deze website)

Tot ziens op Boterdorp!

 

 CBS Boterdorp is onderdeel van Spectrum-SPCO