Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
 
Uw kind is ons veel waard. Kinderen worden op onze school uitgedaagd tot denken, durven en doen! Talenten moet je ontwikkelen. En dat kan in een veilige omgeving waarin een ieder mag zijn wie hij is en waar iedereen gezien wordt.

Samen met ouders werken wij aan een stevig fundament, hierbij rekening houdend met de onderwijsbehoeften van het kind.

Onze school is een open christelijke school waarin in een veilige omgeving kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Wij helpen kinderen om het beste uit zichzelf te halen.
Het fundament van onze visie en missie ligt in vijf belangrijke kernwaarden:

SAMENWERKEN
RESPECT
BOUWEN AAN RELATIE
KANSEN BIEDEN
EIGENAARSCHAP

Wij geloven dat wij kinderen vanuit deze kernwaarden kunnen begeleiden naar waardige wereldburgers.