010 - 521 45 55 info.cbsboterdorp@spectrum-spco.nl

Gedragscode vanuit Spectrum-SPCO

Een plaats waar iedereen zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelt. De leerkracht heeft hierin een voorbeeldfunctie en reflecteert op eigen handelen. Onze opdracht is te zorgen voor een veilige, rustige, overzichtelijke en gestructureerde omgeving waarin elk kind zichzelf durft te zijn en zich maximaal kan ontplooien. Vanuit deze uitgangspunten werken we met een gedragsprotocol waar we stilstaan bij de manier waarop we willen dat alle betrokkenen binnen Spectrum-SPCO met elkaar omgaan.

Dit protocol beschrijft de wijze waarop onze school handelt inzake veiligheid
op school.

Medicijngebruik

Deze regeling beschrijft de wijze waarop we handelen inzake medicijnverstrekking en medisch handelen.

Schorsing en Verwijdering

In de wet op het primair onderwijs (WPO), artikel 40 en 63, staat vermeld op welke wijze het schorsen en verwijderen van kinderen moet verlopen. Deze regeling beschrijft de wijze waarop Spectrum – indien noodzakelijk – overgaat tot het schorsen en verwijderen van kinderen.

Geïnteresseerd in onze school?

Plan een rondleiding in en breng een bezoek aan onze school. We maken graag kennis!