010 - 521 45 55 info.cbsboterdorp@spectrum-spco.nl

Informatie over Boterdorp

Schoolgids

In onze schoolgids vind je meer over protocollen, verlof en relevante informatie.

Schoolgids

School & Gymtijden

Bekijk hier het overzicht van onze lestijden en wanneer gym plaatsvindt.

School en Gymtijden

Vakanties & Studiedagen

Bekijk hier alle vakanties en studiedagen in een overzicht.

Vakanties en Studiedagen

Ziekte & Verlof

Het melden van ziekte en het aanvragen van verlof kan worden gedaan via Social Schools en de website.

Ziekte en Verlof

MR & OR

Lees hier meer over de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.

MR en OR

BSO

Buitenschoolse Opvang. Meer over de samenwerkingen, tijden en aanmeld-opties.

BSO

Documenten

Bekijk hier alle links naar documenten in een overzicht.

Documenten

Geïnteresseerd in onze school?

Plan een rondleiding in en breng een bezoek aan onze school. We maken graag kennis!