010 - 521 45 55 info.cbsboterdorp@spectrum-spco.nl

Wij kunnen gelukkig altijd rekenen op veel betrokken ouders die zich inzetten om samen met ons een fijne omgeving en basisschooltijd voor onze kinderen te creëren.

Wij hebben je graag dichtbij, om samen jouw kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. En ook jou leren wij graag kennen!

Ouderraad (OR)

Elke groep heeft een ouderraad lid als groepsouder. Mocht er hulp in die groep nodig zijn, dan wordt deze vader of moeder als eerst benaderd door de leerkracht. Deze zal dan de vraag in de desbetreffende groepsapp uitzetten of persoonlijk ouders benaderen.

Wat doet de OR?

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle (feestelijke) activiteiten die op school worden georganiseerd.

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze wettelijk verplichte raad is ingesteld om het meedenken van ouders en personeel over het bestuurs- en schoolbeleid gestalte te geven. De MR heeft advies- of instemmingsrecht bij een aantal nauwkeurig omschreven punten.

Wat doet de MR?

Vanuit onze MR is één lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de acht protestant christelijke scholen in Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. In de GMR worden bovenschoolse zaken besproken, zoals het opstellen van een formatie-plan.

Wie behoort tot de MR

De MR bestaat op dit moment uit vier leden (van links naar rechts):

  1. Petra Hoogeveen (ouder van Vivian en Esmee)
  2. Lisette de Vrij (ouder van Bas en Guus)
  3. Lianne Havekamp (leerkracht groep 8)

De MR is te bereiken via: mr.cbsboterdorp@spectrum-spco.nl

Benieuwd naar onze protocollen en documenten?

Lees meer over regelgeving, afspraken en handige informatie op onze documenten- en protocollen pagina.

Geïnteresseerd in onze school?

Plan een rondleiding in en breng een bezoek aan onze school. We maken graag kennis!