Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Externe ondersteuning

Omdat Spectrum-SPCO voortdurend wil ontwikkelen in de kwaliteit van het onderwijs op haar scholen wordt veel kennis gedeeld.
Regelmatig zijn er netwerkbijeenkomsten voor de intern begeleiders en kenniskringen voor de verschillende specialisten.

Deze bijeenkomsten worden binnen Spectrum-SPCO kenniskringen genoemd. In deze kringen blijven wij ons gezamenlijk ontwikkelen op gebieden als gedrag, taal, taal, rekenen, het jonge kind. Op deze manier vermeerderen wij ook op Boterdorp juist door te delen.
 
Daarnaast kunnen wij voor ondersteuning ook gebruik maken van verschillende externe samenwerkingspartners, zoals SchoolMaatschappelijk Werk, Centrum voor Jeugd en Gezin, de OnderwijsAdviesdienst, logopedisten en fysiotherapeuten binnen de gemeente. En daar waar nodig vinden wij onze samenwerkingspartners, om met elkaar aan de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen te kunnen voldoen.