Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Social schools

CBS Boterdorp maakt sinds schooljaar 2018/2019 gebruik van Social Schools. Deze oudercommunicatie app gebruiken wij om u op de hoogte te houden van evenementen en nieuwsberichten bij ons op school maar ook om foto's te delen. Ook absenties en korte berichten aan de leerkracht behoren tot de mogelijkheden. Op deze manier willen wij binnen een veilige online omgeving al het nieuws met u delen. 

Als een leerling 4 jaar is krijgt u via de mail de inloggegevens van onze app. U wordt dan gekoppeld aan de algemene nieuwsberichten én aan het specifieke nieuws van de groep waar uw kind in zit. Dit is natuurlijk ook mogelijk als u meerdere kinderen bij ons op school heeft.