Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Lesopbouw

Onze lessen zijn doelgericht opgebouwd. De kinderen krijgen bij de start van de lessen betekenisvol en zichtbaar het doel aangereikt, ieder op zijn eigen niveau.

De leerlingen worden actief betrokken bij de instructie, om vervolgens de taken te gaan uitvoeren die bij het doel van de les horen. Aan het einde van iedere les wordt hier op geëvalueerd. Op deze manier maken wij de leerlingen eigenaar van hun eigen ontwikkelingsproces, in voor hen begrijpelijke taal en betekenisvolle doelen.

Naast de gebruikelijke vakken als rekenen, taal en spelling, bieden wij in alle groepen Engels aan. Binnen IPC worden geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en wetenschap & techniek geïntegreerd aangeboden.