Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Ontwikkelingsvoorsprong

PLUSKLAS
Iedere leerling maakt zijn eigen ontwikkeling door. Daarbij hebben wij tevens aandacht voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Binnen onze school werken wij met een Plusklas, voor leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken. Binnen de Plusklasuren krijgen ze projectopdrachten aangereikt en tevens ondersteuning om gedurende alle andere schooluren zelfstandig aan hun eigen doelen te kunnen werken in de eigen groep.

Het gaat er uiteindelijk voor iedere leerling om dat het leert leren, dat het de vaardigheden ontwikkelt om door te zetten als het lastig wordt, om te vertrouwen in zijn eigen kunnen en om eigenaarschap te pakken voor zijn eigen ontwikkeling.
 
PRISMAKLAS
Voor leerlingen met een nadrukkelijk hoger ontwikkelingsniveau hebben de Spectrum-scholen daarnaast nog een Prismaklas (locatie bij CBS Boterdorp). Hierin komen kinderen, na screening en toelating, een dagdeel per week samen om les te krijgen op projectniveau, om met elkaar te filosoferen en debatteren en vooral ook om samen te kunnen zijn met ‘gelijkgestemden’.

Deze groepen worden begeleid door twee gespecialiseerde leerkrachten.