Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Veelgestelde vragen

Aanmelden nieuwe leerling
U kunt uw kind aanmelden door contact op te nemen met de school. 

Aanvraag extra verlof
Extra verlof vraagt u met dit formulier aan. Meer informatie over de regels voor het aanvragen van extra verlof vindt u in deze flyer en folder.

Gedragscode Spectrum-SPCO
In deze gedragscode wordt stil gestaan bij de manier waarop alle betrokkenen binnen Spectrum-SPCO geacht worden zich te gedragen ten opzichte van elkaar in de uitoefening van hun functie.

Hoofdluis
Wat te doen als u ontdekt dat uw kind luizen of neten heeft? Download hier een folder hoe u het beste hoofdluis kunt bestrijden. Daarnaast leest u hier ons protocol.

Informatiegids kinderziektes
In dit document van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt u alles wat u wilt weten over kinderziektes.

Mutatieformulier
Vul dit formulier in als uw adres, telefoonnummer, huisarts, enz. is veranderd. Lever het in bij de leerkracht van uw kind.

Privacyverklaring
Spectrum-SPCO heeft een privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe scholen omgaan met persoonsgegevens. U kunt deze hier bekijken.

Protocol medicijngebruik
Deze regeling beschrijft de wijze waarop onze scholen handelen inzake medicijnverstrekking en medisch handelen.

Pestprotocol
Dit pestprotocol beschrijft de wijze waarop onze school handelt inzake pesten op school

Procedure schorsing
In de wet op het primair onderwijs (WPO), artikel 40 en 63, staat vermeld op welke wijze de verwijdering van leerlingen dient te worden geregeld. Deze regeling beschrijft de wijze waarop Spectrum - indien noodzakelijk - overgaat tot het schorsen en verwijderen van leerlingen

Regeling vervoer kinderen
Spectrum-SPCO heeft de volgende regeling voor het vervoer van kinderen door de school: Regeling vervoer kinderen

Schoolondersteuningsprofiel
Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren

Scholen op de kaart
Op deze site vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen en kan je scholen vergelijken. Of je nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor iedereen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten.

Sociaal veiligheidsplan
Onze school heeft een uitgebreid gedrags- en pestprotocol. U kunt deze hier bekijken.