Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Rol van de ouders

Als IPC-school willen wij ouders betrekken bij de start en afsluiting van een unit. Betrokkenheid en interesse van de ouders in het leren van hun kinderen is tenslotte erg belangrijk.

IPC heeft bij elke unit een voorbeeldbrief voor ouders waarin wordt uitgelegd wat de kinderen gaan leren, op welke manier ze dit doen en hoe ouders eventueel thuis kunnen helpen. Als ouders kunt u uw kind(-eren) helpen en stimuleren in het leerproces. De meest eenvoudige manier is om kind elke dag te vragen wat het op school heeft geleerd. Door uw kind uit te dagen om te vertellen, stimuleert u uw kind om het geleerde nog beter en diepgaander te begrijpen.

Verder is het belangrijk om uw kind te helpen om zichzelf en zijn plek in de wereld te begrijpen. Dat kan al heel eenvoudig door gesprekken aan de ‘keukentafel’ over bijvoorbeeld de familie, waar de ingrediënten van de maaltijd vandaan komen of door op een wereldkaart op te zoeken waar de plaatsen liggen die ter sprake komen.

Mocht u nog meer informatie willen nalezen, kijkt u dan op:
www.ipc-nederland.nl.