Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Meer over IPC

Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.
 
VAKGEBIEDEN
De volgende vakgebieden worden binnen de verschillende units van IPC behandeld:
  • Geschiedenis
  • Aardrijkskunde
  • Biologie / Natuuronderwijs
  • Technies
  • Bewegingsonderwijs
  • Beeldende vorming
  • Muziek
  • ICT
  • Internationalisering
  • Burgerschap (Mens en Samenleving)
 
KWALITEIT
IPC staat voor kwaliteit. Het curriculum wordt goed begeleid de school ingebracht. Wij volgen een implementatietraject van minimaal twee jaar. Wij worden hierbij als gehele team begeleid door een gecertificeerde trainer. Wij krijgen hierbij door het jaar heen de nodige begeleiding.

Wereldwijd werken zo’n 1600 scholen in 80 landen met het IPC curriculum. In Nederland zijn er inmiddels ruim 100 scholen die met het Nederlandstalige curriculum werken.