Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Samenwerken met ouders

U heeft als ouders niet allemaal de gelegenheid om in een medezeggenschapsraad of ouderraad plaats te nemen. Maar dat maakt u voor ons niet minder belangrijk. Om ons onderwijs goed vorm te geven hebben wij iedere ouder nodig. In praktische aard en zeker ook in het meepraten over de ontwikkeling van uw kind.
 
PRAKTISCHE HULP
De ouderraad neemt deel aan verschillende commissies op school, van waaruit activiteiten worden ontwikkeld voor de verschillende groepen. Dit kan een sportdag zijn, een schoolreis, een cultureel uitje of een activiteit in de school.U kunt tijdens deze activiteiten altijd meehelpen en op die manier betrokken zijn bij de school en het onderwijs van uw kind.
 
MEEPRATEN EN DENKEN OVER ONTWIKKELING
In de ontwikkeling van uw kind bent u, samen met uw kind, onze samenwerkingspartner. Met elkaar kunnen wij de onderwijsbehoeften van uw kind in beeld brengen. Enkele keren per jaar bespreken wij met u en uw kind wat het kind nodig heeft. Wat wij als leerkrachten voor uw kind kunnen doen, wat u als ouders kunt doen en wat uw kind zelf kan doen om er alles uit te halen wat er in zit.
 
Ook naast de geplande momenten bent u altijd welkom op school!