Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Digitaal onderwijs

Wij zijn een moderne school en integreren ICT op veel manieren in ons onderwijs. Er hangen in alle groepen touchscreens, waar voor alle vakken ook software voor beschikbaar is. Deze touchscreens zijn interactief te gebruiken.

Alle groepen maken gebruik van computerprogramma’s die spelenderwijs leergebieden ontwikkelen. Hiervoor staan in de school zowel vaste computers als laptops.

In groep 5 t/m 8 werken de kinderen voor rekenen en taal (spelling en begrijpend lezen) structureel op tablets (Snappet). Uiteraard is er een balans in digitaal verwerken en werken op papier (handschrift).

Er wordt kinderen geleerd om op internet informatie op te zoeken, ook met betrekking tot de units van IPC. Kinderen leren presentaties te maken middels Word, PowerPoint en Prezi.

Er is in de groepen aandacht voor mediawijsheid, waarbij sociale mediawijsheid eveneens een belangrijk onderwerp is.