Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Gezondheid en veiligheid
Wij vinden gezonde voeding belangrijk. Om die reden hebben wij samen met onze leerlingenraad besloten dat wij 3 dagen per week uitsluitend ‘gruit’ mee naar school nemen. Gruit staat voor groente en fruit. Ook bij het trakteren motiveren wij een gezonde snack.
 
Wij hebben binnen de school duidelijk beleid voor sociale en fysieke veilig. Bij vragen kunnen wij altijd contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin of met de schoolverpleegkundige van de GGD.

Daarnaast is een schoolmaatschappelijk werker aan onze school verbonden, waar niet alleen wij, maar zeker ook ouders en kinderen met hun vragen terecht kunnen.

Op Boterdorp werken wij vanuit de wettelijk verplichte meldcode kindermishandeling. Tevens hebben wij in ons beleid duidelijke richtlijnen beschreven hoe te handelen als de sirene gaat.