Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Zelfbewustzijn
Iedereen is goed zoals hij is en vandaaruit leren wij ieder kind om positief over zichzelf en over de ander te denken.

Onze leerkrachten hebben een positieve en verwachtingsvolle houding naar kinderen en leren hen zelfbewust in het leven te staan.

Wij leren onze kinderen eerst zelf hun problemen op te lossen. Om te groeien naar een wereldburger die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen handelen met respect voor zijn medeburgers.