Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Onze fundamenten

Wij richten ons op de toekomst van onze kinderen. Samen met ouders werken wij aan een stevig fundament voor onze toekomstige wereldburgers. Daarom ligt het fundament van onze visie en missie in voor ons in vijf belangrijke kernwaarden.
SAMENWERKEN
Op CBS Boterdorp is er geen plaats voor tegenstellingen. We werken immer aan hetzelfde doel: goed onderwijs voor kinderen. Het gaat niet om ‘het gelijk’, maar om de erkenning dat je samen verder komt. We verwachten die houding van iedereen die met onze school te maken heeft.
 
RESPECT
Op elke school gebeurt van alles. Zo ook op onze school. Daarbij worden vaak goede dingen gedaan. Maar soms worden er, zoals overal, wel eens fouten gemaakt. We verwachten van iedereen in de school dat er met respect met anderen wordt omgegaan. Ook, en misschien wel juíst, op de momenten van boosheid of teleurstellingen. We spreken elkaar daar ook op aan.
 
BOUWEN AAN RELATIE
Relatie voor prestatie is op onze school een belangrijk uitgangspunt. We gunnen onszelf de tijd om de kinderen en elkaar te leren kennen en te waarderen. Pas dan kunnen we elkaar op waarde schatten en kan er sprake zijn van elkaars talenten zien.
Samenwerking en respect komen zo samen in vertrouwen, dat nodig is voor de vorming en opvoeding van kinderen.
 
KANSEN BIEDEN
We vinden het belangrijk in onze school dat iedereen kansen krijgt om nieuwe  kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen. Kansen bieden is het tegenovergestelde van negatieve kritiek en beoordeling. Veroordelen, het zoeken van vooroordelen en zoeken van schuldigen werkt contraproductief. Om te kunnen leren en onderwijzen is dus een cultuur van veiligheid nodig.
 
EIGENAARSCHAP
Soms bestaat de neiging om pas in beweging te komen als iedereen het ermee eens is. Op onze school willen we rekening houden met bestaande verschillen. We willen de voortrekkers de kans bieden om nieuwe uitdagingen uit te proberen en die naar anderen toe te presenteren. Anderen zijn wel vol interesse, maar wachten nog even af om later aan te haken. Loslaten en weggaan betekent zelf de regie houden en eigenaar zijn van de verandering. Het uitgangspunt hierbij is ‘denken, durven en doen’.