Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Visie en missie

"Dromen en wensen zijn voorgevoelens voor datgene dat je kunt realiseren" - Goethe

Op CBS Boterdorp bieden wij onze kinderen een veilige omgeving waarbinnen wij ieder kind helpen om het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind is uniek en goed zoals hij is.

Ons onderwijs biedt ieder kind de kans om zijn talenten te ontwikkelen en zich doelgericht te ontwikkelen, gericht op zijn eigen onderwijsbehoeften.

Wij zijn een IPC-school. Dit betekent dat wij ons onderwijs toekomstgericht inrichten en onze leerlingen de vaardigheden leren die nodig zijn in een veranderende wereld.

Om je staande te houden in deze veranderende wereld heb je meer nodig dan kennis alleen.