Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met de leerkrachten invulling geeft aan alle (feestelijke) activiteiten die op school georganiseerd worden.

De ouderraad bestaat dit jaar uit een voorzitter (Bianca Ghazi), penningmeester (Marjolijn Teeuw), secretaris (Daniëlle Boers) en daarnaast overige leden (Esther Kraaijenbos, Lianne de Veld, Manon Verheul, Sonja Boomsma, Debbie v/d Pad, Lonie Goudsema) en een afgevaardigde vanuit het team leerkrachten (Kim de Bree). 

Allen zijn opgedeeld in verschillende subcommissies (Sinterklaas, Kerst, Pasen etc). Vanaf het moment dat alle activiteiten verdeeld zijn, is iedere subcommissie zelf verantwoordelijk voor het invulling geven aan en organiseren van een van de activiteiten. Deze subcommissies bestaan uit een aantal leerkrachten en een aantal leden van de ouderraad. Elke groep heeft een ouderraad lid als groepsmoeder. Mocht er hulp in die groep nodig zijn, dan wordt deze moeder als eerst benaderd door de leerkracht. Deze zal dan de vraag in de desbetreffende groepsapp uitzetten of persoonlijk ouders benaderen.

Ouderbijdrage
Om alle activiteiten te kunnen organiseren wordt van de ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Dit jaar is hij vast gesteld op € 32,50 per leerling. Deze ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de ouderraad en gebruikt voor alle activiteiten. U zult dan begrijpen dat we het geld hard nodig hebben om er iets feestelijks van te maken.

U kunt de ouderraad bereiken op occbsboterdorp@gmail.com