Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

IPC Nederland Waterland

We hebben de afgelopen weken veel geleerd over water in Nederland. We hebben het o.a. gehad over de watersnoodramp in 1953, de Deltawerken, droogleggen van polders. We hebben zelf een topografische kaart gemaakt en we hadden 2 excursies. Woensdag 7 februari gingen we op de fiets naar het gemaal de Kooi aan de Rotte. Op donderdag 15 februari zijn we naar de Maeslantkering in Hoek van Holland geweest. Tijdens de kijkmiddag op donderdag 22 februari kon iedereen een quiz spelen over water die de kinderen zelf bedacht hadden.