Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Snappet: tabletonderwijs in groep 5 t/m 8

Wij zijn een moderne school en integreren ICT op veel manieren in ons onderwijs. Er hangen in alle groepen touchscreens, waar voor alle vakken ook software voor beschikbaar is. Deze touchscreens zijn interactief te gebruiken.
De kleuters maken gebruik van computerprogramma’s die spelenderwijs leergebieden ontwikkelen. Tevens worden de lessen Engels in de groepen 1 en 2 gegeven met gebruik van de touchscreen.
Iedere groep heeft daarnaast in het lokaal en op de gang beschikking over een aantal computers. En in groep 5 t/m 8 werken de kinderen voor taal (spelling en begrijpend lezen) en rekenen structureel op tablets.
Er wordt kinderen geleerd om op internet informatie op te zoeken, ook met betrekking tot de units van IPC. Kinderen leren presentaties te maken middels Word, PowerPoint en Prezi.
Er is in de groepen aandacht voor mediawijsheid, waarbij sociale mediawijsheid even-eens een belangrijk onderwerp is.
De tablets die wij voor ons onderwijs gebruiken in de groepen 5 t/m 8 werken op het programma Snappet en worden door de school verstrekt. Deze mogen alleen op school worden gebruikt.