Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Engels voor alle groepen

Engels is een wereldtaal waarvan de invloed op ons dagelijks leven duidelijk herkenbaar en aanwijsbaar is. Kinderen horen elke dag Engelse conversatie en muziek via radio en tv, alsook  Engelse uitdrukkingen in  ons eigen dagelijks taalgebruik.
In alle groepen van onze school wordt er Engels gegeven. In de laagste groepen wordt dit vooral spelenderwijs gedaan. In de hogere groepen wordt er methodisch aandacht gegeven aan het Engels.


Kortom: alle dagelijks voorkomende situaties. Er is veel aandacht voor het spreken en het verstaan van de taal. Daarom stimuleren we de kinderen om ook de taal te durven spreken in de vorm van kleine dialogen.