Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
OC

Naast de medezeggenschapsraad kennen we op onze school een oudercommissie (OC), die o.a. tot doel heeft de relatie tussen de ouders en de school te bevorderen en het uitvoeren van werkzaamheden die een bijdrage leveren tot het optimaal functioneren van ons onderwijs.
Onze ouderraad betreft een enthousiaste groep ouders, die wij niet kunnen missen. Zij vervullen een belangrijke functie binnen onze school, wat dan ook in sterke mate door de school wordt gewaardeerd.
Elke groep heeft een ouderraadslid als groepsmoeder.    Is er hulp in die groep nodig dan wordt eerst die moeder benaderd.
Er wordt ongeveer 1 keer per zes weken vergaderd over allerlei activiteiten.
De zaken dienen natuurlijk goed doorgesproken te worden en dankzij ieders inzet, verloopt dat altijd heel prettig en positief.

Daarnaast worden er vanuit de commissies allerlei activiteiten ondersteund, uitgewerkt en opgezet. Tevens zijn de oudercommissieleden een vraagbaak voor u als ouders en kunnen zij u ‘wegwijs’ maken binnen onze school.
Omdat veel werkzaamheden praktisch van aard zijn, is er veel hulp van ouders nodig. U krijgt daarom aan het begin van het schooljaar een formulier uitgereikt, waarop u kunt aangeven welke hulp u op school kunt en wilt verrichten. Hiermee ondersteunt u de oudercommissie en de school en versterkt dat de positieve betrokkenheid van u als ouders bij onze school en het onderwijs aan uw kind(-eren).
De ouderraad beheert ook het schoolfonds.
Contact: occbsboterdorp@gmail.com

Begroting OC 2015-2016