Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze wettelijk verplichte raad is ingesteld om het meedenken van ouders en personeel over het bestuurs- en schoolbeleid gestalte te geven.
De MR heeft advies- of instemmingsrecht bij een aantal nauwkeurig omschreven punten.
Vanuit onze MR is één lid afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de negen prot. chr. scholen in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk. 
In de GMR worden bovenschoolse zaken besproken, zoals het opstellen van een formatie-plan. De MR bestaat op dit moment uit vier leden.

 
Namens het personeel: Namens de ouders
 
  • Lianne Hanekamp
  • Kees van Beusekom (PGMR)

De directeur heeft een adviserende    
stem in de MR.
                                  
  Diana Deen Olaf van der Steen