Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
BSO (buitenschoolse opvang)

Vanaf schooljaar 2007/2008 is iedere school in Nederland verplicht buitenschoolse opvang te regelen, als ouders daarom vragen. Die opvang moet plaatsvinden op werkdagen van ’s morgens 7.30 uur tot ’s avonds 18.30 uur (korter mag natuurlijk ook). In de vakanties moet eveneens opvang voor de kinderen worden geboden.
Spectrum-SPCO heeft dat voor haar scholen geregeld door samenwerking aan te gaan met verschillende instellingen voor BSO. De ouders sluiten uiteindelijk een contract met deze instellingen. De school draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de BSO-instelling voor de opvang buiten de schooltijden.

Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met:
A) Smallsteps, B) BSO Zus en Zo, C) Stichting Prokino  D) Stichting de Paddestoel  

Hieronder kunt u zien met welke instellingen de scholen over het algemeen samenwerken. Dit heeft alles te maken met de locaties van waaruit de BSO-instellingen werken:
CBS Boterdorp (A, B)
CBS De Regenboog (B)
CBS De Acker (A, B)
CBS Prins Johan Friso (A, B, C en D)
CBS Prins Johan Friso Orionstraat (A)
CBS Prins Willem-Alexander (C, D)
CBS Prinses Máxima  (B)

Voor uw gemak hebben we een link gemaakt naar de BSO-instelling waarmee wordt samengewerkt. Heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school.
Wie gebruik wil gaan maken van BSO, raden we met klem aan dit vroegtijdig kenbaar te maken bij de instellingen voor BSO. Op die manier kan men zich voorbereiden op een eventuele groei en kunnen wachtlijsten tot een minimum worden beperkt.