Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Veel activiteiten en kosten worden via het schoolfonds betaald. De ouderraad zal daar aan het begin van schooljaar over berichten.
Het schoolfonds wordt door de ouderraad beheerd. De bijdrage aan het schoolfonds is dit jaar vastgesteld op € 27,50 per kind.

Deze bijdrage is wettelijk niet verplicht, maar geheel vrijwillig. U zult echter wel begrijpen dat we als school ook voor uw kind de nodige extra kosten maken. 
U dient aan het begin van het nieuwe schooljaar dit bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer onder vermelding van:
bijdrage 20 . . - 20 . .  + naam van het kind en groep.

Rekeningnummer Schoolfonds CBS Boterdorp: 
NL76 RABO 0106 6165 28 t.n.v. Spectrum, Boterdorp, MZR