Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken. Hierbij stemmen we de onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van ieder kind.  Lees verder: Handelingsgericht werken

Het coachen van kinderen is een vorm van kortdurende begeleiding waarin geprobeerd wordt een positieve verandering bij het kind te bewerkstelligen. Lees verder: Kindercoaching

De school stimuleert de kinderen om tot zo optimaal mogelijke prestaties te komen, hierbij uitgaande van de mogelijkheden van het kind. De leerkracht besteedt extra aandacht aan zorgkinderen door middel van aangepaste instructie/begeleiding en/of aangepaste leerstof. Het gebruik van de instructietafel staat hierbij centraal. Lees verder: Zorgplan