Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Het team van CBS Boterdorp heeft als motto gekozen:

‘Omdat je een goede basis maar eenmaal kunt leggen!’

Dat willen we mede vorm geven door een pedagogisch klimaat te creëren, waarbinnen:
De kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen;
De kinderen een positieve houding naar elkaar ontwikkelen;
De leerkrachten een positieve, verwachtingsvolle houding naar de kinderen toe hebben;
Duidelijkheid heerst inzake gedragsregels en onderlinge omgang;
Rust, orde en regelmaat kernbegrippen zijn.


Vanuit dit pedagogisch klimaat willen we bewerkstelligen dat onze kinderen, - zo moge-lijk in een doorgaande lijn - via een duidelijke organisatie leerstof aangeboden krijgen, waardoor elk kind zich zo zelfstandig mogelijk kan ontwikkelen. Dit betekent dus op meerdere niveaus, voor zowel de meer en minder begaafde kinderen.
Als team zien we deze opdracht dan ook als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De leerkrachten in groep 1/2 werken vanuit de principes van de basisontwikkeling. Er wordt in sterke mate bekeken op welke wijze kinderen mede vorm kunnen geven aan de thema’s die behandeld worden. Betekenisvol onderwijs zorgt voor een grote betrokkenheid van de leerlingen. Dit vergroot de kans op ontwikkeling alleen maar en maakt het leren nóg meer iets van de kinderen zelf.
Het observeren en registreren van vorderingen van de leerlingen is hierbij van groot belang.